Vừa học vừa chơi tỏa sức phát huy khả năng ẩm thực

Vừa học vừa chơi tỏa sức phát huy khả năng ẩm thực

Không phải lúc cũng phải học học, hãy đến với Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Việt bạn có thể vừa học vừa chơi toả sức phát huy khả năng của các em. Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Việt tổ chức kỹ năng làm bánh tráng trộn cho các em. Sau đây một số hình ảnh của các em hào hứng thích thú với buổi nấu ăn.