Phần mềm quản lý công việc SEOCRM

NHỮNG MODULE TÍNH NĂNG HỮU ÍCH

Khách hàng

Dễ dàng quản lý khách hàng và liên hệ của họ, tạo ra nhiều địa chỉ liên lạc cho khách hàng của bạn và đặt các quyền thích hợp. Khu vực khách hàng hoàn toàn tách khỏi khu vực quản trị. Khách hàng có cổng thông tin khách hàng riêng của họ với tất cả các dữ liệu tài chính từ công ty của bạn được trình bày với cái nhìn rõ ràng. Đặt lời nhắc của khách hàng Không bao giờ quên bất cứ điều gì về khách hàng của bạn.

Hóa đơn

SEOCRM cho phép bạn theo dõi hóa đơn, các mặt hàng của bạn và tạo các báo cáo. Thêm đơn vị tiền tệ mới, sử dụng nhiều đơn vị tiền tệ được cho phép trước đây bằng cách thiết lập tiền tệ của khách hàng. Hóa đơn có thuế khác nhau dựa trên mặt hàng.

Hoá đơn định kỳ

Tạo hoá đơn định kỳ sẽ được tự động tạo lại dựa trên thiết lập của bạn cho hóa đơn định kỳ (mỗi tháng X). Bạn có thể đặt định kỳ bắt đầu từ 1 tháng đến 12 tháng.

Chi phí định kỳ

Tạo chi phí định kỳ. Thiết lập chi phí định kỳ và chi phí sẽ tự động được tạo sau khoảng thời gian quy định. Khoảng thời gian có thể là ngày, tuần, tháng hoặc năm

Ước tính

Tạo ước tính trong vòng một phút, gửi cho khách hàng của bạn và chờ để chấp nhận, thêm ghi chú cho tổ chức tốt hơn cho các hành động tiếp theo, tạo lời nhắc. Khả năng tự động chuyển đổi ước tính sang hoá đơn sau khi khách hàng chấp nhận.

Đề xuất

Tạo các đề xuất tốt cho khách hàng tiềm năng và khách hàng và tăng doanh thu. Nhận thông báo khi đề xuất được chấp nhận / từ chối và được gửi tự động qua email cho khách hàng của bạn sau khi chấp nhận đề xuất. Đề xuất thông báo quá hạn trước khi có X ngày.

 

Dự án

Quản lý dự án và theo dõi thời gian dành cho dự án cho từng nhân viên. Ghi lại chi phí dự án và hóa đơn và lập hoá đơn cho khách hàng của bạn nhanh hơn. Biểu đồ Gantt chuyên nghiệp bao gồm cho riêng mỗi dự án và nhân viên.

Cột mốc

Tạo các mốc quan trọng cho các dự án và theo dõi thời gian chi tiêu dựa trên cột mốc quan trọng. Khả năng Kéo và Thả nhiệm vụ giữa các mốc quan trọng.

Chào hàng

Khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng tiềm năng thực sự là một phần quan trọng đối với bất kỳ công ty nào. Mỗi công ty cố gắng hàng ngày để có được khách hàng tiềm năng mới. Rất nhiều khách hàng tiềm năng sẽ gọi và yêu cầu dịch vụ cụ thể mà công ty bạn phục vụ và sau đó đôi khi đó là bạn sẽ quên đi. Với SEOCRM, bạn sẽ không bao giờ quên khách hàng tiềm năng của mình và bạn sẽ có thể quản lý tất cả chúng ở một nơi. Theo dõi các khách hàng tiềm năng ở một nơi và dễ dàng theo dõi tiến trình của họ. Khả năng dẫn nhập tự động từ email, thêm ghi chú, tạo đề xuất. Tổ chức các khách hàng tiềm năng của bạn theo từng giai đoạn và thay đổi các giai đoạn một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả. Khả năng tự động nhập các nguồn tiềm năng từ email và dẫn nhập từ file .CSV.

Tạo các nguồn tiềm năng từ Web

Tạo trang web không giới hạn để dẫn các biểu mẫu và tiêm vào trang đích hoặc trang web của bạn. Tính năng này cho phép bạn nhập các khách hàng tiềm năng vào SEOCRM từ nhiều hình thức. Sử dụng web để tạo các biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, cho phép họ yêu cầu trích dẫn trực tiếp từ trang web của bạn.

Hợp đồng

Bạn có thể thêm hợp đồng mới dựa trên khách hàng của bạn. Thêm hợp đồng rất đơn giản, bạn có thể đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc và có tối ưu lưu trữ và tìm kiếm nhanh về tất cả hợp đồng công ty tại bất kỳ thời điểm nào.  Tạo hợp đồng PDF và gửi đến khách hàng của bạn từ SEO CRM. Cài đặt nhắc nhở tự động các hợp đồng đến hạn, hoặc quá hạn hợp đồng gửi đến admin và khách hàng.

Ticket hỗ trợ

Hệ thống hỗ trợ khách hàng với chế độ tương tác 2 chiều. Ghi chép thông tin nhân viên đã hỗ trợ khách hàng, theo dõi, tự động gửi hỗ trợ về các phòng ban thích hợp để xử lý. Khách hàng và công ty sẽ cùng theo dõi các vấn đề hỗ trợ khách hàng trong thời gian nhanh nhất.

Phòng ban

Chỉ định nhân viên của bạn cho các phòng ban cụ thể và khả năng tự động nhập ticket hỗ trợ theo email bộ phận.

Trường tùy chỉnh

Các trường tùy chỉnh có thể lưu trữ thông tin bổ sung cho khách hàng, khách hàng tiềm năng, vé, hóa đơn, comapany, ước tính và nhiều thứ khác.

Nhắc nhở Nhân viên

Thiết lập nhắc nhở nhân viên cho nhân viên có khả năng thông báo bằng email và tích hợp sẵn. Lời nhắc có sẵn cho các tính năng quan trọng.

Theme Styling mà không cần mã hóa

Định dạng CRM cho thương hiệu của công ty bạn bằng tính năng tạo kiểu chủ đề mạnh. Để phù hợp nhất với nhu cầu của bạn, hãy tạo custom.css và thêm phong cách riêng của bạn.

Sự kiện

Tạo sự kiện riêng tư hoặc công khai. Nhận thông báo khi một sự kiện được tích hợp sẵn và gửi email.

Dễ dàng tổ chức lại trình đơn quản trị

Bạn có thể tổ chức lại trình đơn quản trị chính và menu thiết lập trong vài giây, bạn chỉ cần đăng nhập trong khu vực quản trị viên của mình. Không yêu cầu mã hóa. Thêm / loại bỏ biểu tượng cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mẫu email

Thiết lập mẫu email được xác định trước từ trình soạn thảo văn bản. Hợp nhất các lĩnh vực có sẵn.

Vai trò của nhân viên và quyền

Bạn có thể cho nhân viên một khoản cụ thể cho phép những gì có thể làm hoặc cant làm. Quyền hạn vai trò có thể được overide cho mỗi nhân viên.

Theo dõi mục tiêu

Thiết lập mục tiêu và theo dõi thành tựu. Sử dụng tính năng Theo dõi mục tiêu để giữ cho mục tiêu doanh số bán hàng trong tâm trí.

Danh mục đồ dùng cá nhân

Mỗi nhân viên có thể có bảng điều khiển riêng của riêng mình.

Cán bộ

Quản lý tất cả nhân viên của bạn từ một nơi.

Tin tức công ty

Chia sẻ các sự kiện công ty, tài liệu tải lên, thông tin liên lạc của nhân viên dễ dàng.

Nhiệm vụ của nhân viên

Gán nhiệm vụ cho nhiều nhân viên, thêm người theo dõi nhiệm vụ, cho phép nhận xét tác vụ, đính kèm file cho từng nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Định kỳ

Tạo nhiệm vụ và nhắc nhở tự động định kỳ trong một thời gian nhất định.

Khảo sát

Tạo khảo sát bằng một cú nhấp chuột. Gửi cho nhân viên, khách hàng tiềm năng, khách hàng hoặc các danh sách thư được tạo thủ công. Tăng sự giữ chân khách hàng thông qua các Khảo sát được xây dựng.

Báo cáo

Báo cáo
Bán hàng
Báo cáo chi phí
Báo cáo của khách hàng
Bộ chọn ngày tùy chỉnh
Chuyển đổi tiềm năng
Các bài báo cơ sở tri thức (Theo dõi bài viết của bạn có ích cho khách hàng hay không, cải tiến văn bản dựa trên phiếu bầu)

Kiến thức cơ bản

Thêm các bài viết cơ sở tri thức từ trình soạn thảo văn bản. “Bạn đã tìm thấy bài viết này hữu ích?” Bỏ phiếu bao gồm trong khu vực khách hàng.

Thư viện Truyền thông

Tải tệp lên trong thư viện phương tiện. Mỗi nhân viên không phải là quản trị viên có thư mục riêng để tải tệp lên.

Cơ sở dữ liệu sao lưu tự động

Thiết lập cơ sở dữ liệu sao lưu tự động mỗi X ngày để tránh mất dữ liệu quan trọng của bạn.

Dữ liệu nhạy cảm được mã hóa

SEO CRM mã hóa tất cả các dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu với khoá mã hóa duy nhất. Mã hóa được thực hiện trên mật khẩu email, phím api, mật khẩu api vv

Máy chủ Side Datatables

SEOCRM đang sử dụng các datatables của serverside để xử lý tốt các cơ sở dữ liệu lớn.

Đáp ứng truy cập mọi thiết bị

SEOCRM đáp ứng đầy đủ. Bạn có thể dễ dàng truy cập dữ liệu từ điện thoại di động hoặc máy tính bảng.

Google reCaptcha

Google reCaptcha có sẵn để đăng nhập vào hệ thống, đăng nhập của khách hàng và khu vực đăng ký của khách hàng.

Hook hành động

Để ngăn việc chỉnh sửa các tệp tin chính, chúng tôi đã tạo các móc hành động cho một số chức năng quan trọng. Gửi cho chúng tôi một email nếu bạn muốn chúng tôi bao gồm một móc hoạt động khác dựa trên nhu cầu của bạn.

Hoạt động đăng nhập

Theo dõi mọi hoạt động của nhân viên. Thêm mục mới, tạo, xóa.

SEO CRM

SEO CRM #1

 • 2 GB
 • Module quản lý công việc
 • Module trao đổi nội bộ
 • Module dự án
 • Module quản lý khách hàng
 • Module quản lý hợp đồng
 • Module hỗ trợ , chăm sóc khách hàng

100.000 đ/tháng


SEO CRM #2

 • 5 GB
 • Module quản lý công việc
 • Module trao đổi nội bộ
 • Module dự án
 • Module quản lý khách hàng
 • Module quản lý hợp đồng
 • Module hỗ trợ , chăm sóc khách hàng
 • Module báo giá, bán hàng
 • Module chi phí

200.000 đ/tháng


SEO CRM #3

 • 10 GB
 • Module quản lý công việc
 • Module trao đổi nội bộ
 • Module dự án
 • Module quản lý khách hàng
 • Module quản lý hợp đồng
 • Module hỗ trợ , chăm sóc khách hàng
 • Module báo giá, bán hàng
 • Module chi phí

500.000 đ/tháng