Shared Hosting

SINH VIÊN

45,000 đ/tháng

 • 1 website
 • 0 Email Address
 • 350 MB dung lượng
 • Băng thông không giới hạn

CÁ NHÂN

63,000 đ/tháng

 • 1 website
 • 0 Email Address
 • 800 MB dung lượng
 • Băng thông không giới hạn

CÁ NHÂN ++

89,000 đ/tháng

 • 1 website
 • 0 Email Address
 • 1,5 GB dung lượng
 • Băng thông không giới hạn


CLOUDE HOSTING


Basic

 • 1 Website
 • 0 Email Address
 • 2 GB Dung lượng
 • Băng thông không hạn chế

100,000 đ/tháng

120,000 đ

Power

 • 1 Website
 • 0 Email Address
 • 3 GB Dung lượng
 • Băng thông không hạn chế

150,000 đ/tháng

170,000 đ

Advence

 • 1 Website
 • 0 Email Address
 • 10 GB Dung lượng
 • Băng thông không hạn chế

200,000 đ/tháng

250,000 đ

Ultimate

 • 1 Website
 • 10 Email Address
 • 20 GB Dung lượng
 • Băng thông không hạn chế

350,000 đ/tháng

400,000 đ


VPS


VPS #1

150,000 đ/tháng

200,000 đ
25%off
 • CPU 1 Core
 • RAM 1024 MB
 • HDD 20 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin

VPS #2

210,000 đ/tháng

250,000 đ
Khuyên dùng
 • CPU 1 Core
 • RAM 2048 MB
 • HDD 30 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin

VPS #3

370,000 đ/tháng

420,000 đ
Đặc biệt
 • CPU 2 Core
 • RAM 3072 MB
 • HDD 45 GB
 • Băng thông không giới hạn
 • Công nghệ ảo hóa: KVM / LXC
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup hàng tuần
 • Panel: Free Direct Admin


Email Server

Mail Economy #1

 • 5 GB
 • 5 Email Address
 • Email forwarder : 5
 • Mail list 1
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP

70,000 đ/tháng


Mail Economy #2

 • 10 GB
 • 20 Email Address
 • Email forwarder : 20
 • Mail list 2
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP

120,000 đ/tháng


Mail Economy #3

 • 20 GB
 • 50 Email Address
 • Email forwarder : 50
 • Mail list 3
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Kaspersky
 • Catch all:
 • SPF / DKIM / DomainKeys:
 • Backup SMTP

200,000 đ/thángCloude Server Linux


CLOUD S1 - LINUX

BASIC

170,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 15 GB
 • RAM 512 MB
 • CPU 1 Core
 • 3 tháng - 170.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 160.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 150.000 vnđ/tháng

CLOUD S2 - LINUX

Khuyên dùng

340,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 25 GB
 • RAM 1 GB
 • CPU 2 Core
 • 3 tháng - 340.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 315.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 290.000 vnđ/tháng

CLOUD S3 - LINUX

NÂNG CAO

540,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 40 GB
 • RAM 2 GB
 • CPU 3 Core
 • 3 tháng - 540.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 515.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 490.000 vnđ/tháng


CLOUD SERVER WINDOWS


CLOUD S1 - WINDOWS

650,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 40 GB
 • RAM 2 GB
 • CPU 3 Core
 • 3 tháng - 650.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 625.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 600.000 vnđ/tháng

CLOUD S2 - WINDOWS

1.050,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 80 GB
 • RAM 4 GB
 • CPU 4 Core
 • 3 tháng - 1,050.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 1,000.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 950.000 vnđ/tháng

CLOUD S3 - WINDOWS

1,630,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 120 GB
 • RAM 6 GB
 • CPU 6 Core
 • 3 tháng - 1,630.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 1,520.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 1,400.000 vnđ/tháng

CLOUD S4 - WINDOWS

2,200,000 đ/tháng

 • Cloud Storage 160 GB
 • RAM 10 GB
 • CPU 8 Core
 • 3 tháng - 2,200.000 vnđ/tháng
 • 6 tháng - 2,100.000 vnđ/tháng
 • 12 tháng - 2,000.000 vnđ/tháng