Tại sao TOEFL lại cần thiết?

Tại sao TOEFL lại cần thiết?

– Bạn mong muốn du học tại các trường đại học hàng đầu thế giới, đặc biệt các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ?

– Bạn mong muốn xin được học bổng tại các trường hàng đầu này?

TOEFL là bài thi dành cho bạn!

TOEFL là bài kiểm tra năng lực sử dụng tiếng Anh được thiết kế và phát triển bởi Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS). TOEFL đánh giá trình độ tiếng Anh một cách toàn diện ở 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết trong môi trường học thuật và được tổ chức trên toàn thế giới. Hơn 9000 trường đại học, cao đẳng và các tổ chức tại 130 quốc gia chấp nhận điểm thi TOEFL.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.